دانلود فیلم Pathu Thala 2023

دانلود فیلم Pathu Thala 2023

یک پلیس بصورت مخفی می رود تا یک جنایتکار را پیدا کند و به قتل برساند . با این حال، وقتی متوجه می شود که نیت این جنایتکار خیر است و می خواهد به او کمک کند تا تغییر کند ...