دانلود فیلم Mrs Chatterjee vs Norway 2023

دانلود فیلم Mrs Chatterjee vs Norway 2023

داستان فیلم دربارۀ دیبیکا و همسرش انیرودا است که با دختر و پسرشان در نروژ زندگی میکنند و مقامات نروژی با اظهار عدم صلاحیت حضانت کودکانشان را می گیرند و خانواده چاترجی تصمیم به شکایت از دولت و باز پس گیری حضانت میگیرد...