دانلود فیلم Uunchai 2022

دانلود فیلم Uunchai 2022

سه دوست به کمپ اصلی اورست سفر می کنند. یک سفر ساده تبدیل به یک سفر شخصی، عاطفی و معنوی می شود زیرا آنها در حال مبارزه با محدودیت های فیزیکی خود و کشف حقیقت هستند..