دانلود فیلم هندی Gold 2022

دانلود فیلم هندی Gold 2022

این فیلم حوادثی که در عرض چهار روز از زمانی که جوشی صاحب مغازه موبایل، یک ماشین جدید خریداری می‌کند، به دلیل ازدواجی که تقریباً با دختری به نام رادا قطعی شده است، رخ می‌دهد به تصویر می کشد...