دانلود فیلم Drishyam 2 2022

دانلود فیلم Drishyam 2 2022

داستان درباره یک بازجویی و خانواده ایی است که توسط آن تهدید میشوند، آیا ویجی سالگونکار می تواند دوباره از خانواده خود محافظت کند..؟