دانلود فیلم Double XL 2022

دانلود فیلم Double XL 2022

این فیلم داستان دو زن و اعتماد به نفسشان در طول زندگی و شکست عقیده عامیانه که زیبایی با سایز مطابقت دارد در حالی که به دنبال استانداردهای زیبایی در جامعه هستند را دنبال میکند...