دانلود فیلم Shaakuntalam 2023

دانلود فیلم Shaakuntalam 2023

داستان عشق پادشاه دوشیانتا و شاکونتالام ، دختر حکیم ویشوامیترا و پوره مناکا. به دلیل نفرین یک حکیم، دوشیانت همه چیز را در مورد شکونتالا فراموش می کند تا اینکه سرنوشت دوباره آنها را با هم روبرو می کند ...