دانلود فیلم هندی I Love You 2023

دانلود فیلم هندی I Love You 2023

ساتیا مدیر یک شرکت بسیار موفق است که با نامزدش ویشال چشم به راه آینده ای روشن است. یک شب، زمانی که ساتیا قصد دارد به دهلی برود، خودش را در داخل دفترش گرفتار می بیند. چه خطری در انتظار اوست ؟